Giá thép phế liệu thị trường Mỹ sẽ tiếp tục được cải thiện hơn nữa, giá thép phế liệu dự kiến sẽ tăng 20-30 USD/tấn.
 
Biến động giá thị trường
 
Giá thép phế liệu thị trường Mỹ sẽ hồi phục trong tháng 9/2017
 
Giá thép phế liệu thị trường Mỹ sẽ tiếp tục được cải thiện hơn nữa, giá thép phế liệu dự kiến sẽ tăng 20-30 USD/tấn.
 
Trong khi đó, siêu bão Harvey gây thiệt hại nghiêm trọng đối với khu vực phía nam của Mỹ. Một số nhà cung cấp Nhật Bản cho biết, giá thép phế liệu có thể tiếp tục được cải thiện trong tháng 9/2017.
 
Nhập khẩu
 
Nhập khẩu thép cuộn của Mỹ trong tháng 7/2017 giảm
 
Số liệu Bộ thương mại Mỹ (DOC) cho biết, nhập khẩu thép cuộn của nước này đạt 142.104 tấn, giảm 7,9% so với tháng trước đó, tăng 25% so với cùng tháng năm ngoái.
 
Nhập khẩu của nước này trong tháng 7/2017 đạt 82,9 triệu USD, so với 88,7 triệu USD tháng trước đó, so với 61,9 triệu USD cùng tháng năm ngoái.
 
Nhập khẩu thép thanh cán nóng của Mỹ trong tháng 7/2017 giảm
 
Thống kê Bộ thương mại Mỹ cho biết, trong tháng 7/2017, nhập khẩu thép thanh cán nóng của nước này đạt 116.135 tấn, giảm 18,8% so với tháng trước đó, tăng 40,8% so với cùng tháng năm ngoái.
 
Trong số đó, nhập khẩu thép thanh cán nóng từ Canada đạt 31.478 tấn, giảm 12.380 tấn so với tháng trước đó và giảm 220 tấn so với cùng tháng năm ngoái. Nhập khẩu thép thanh cán nóng từ Thổ Nhĩ Kỳ đạt 31.425 tấn, Nhật Bản đạt 16.595 tấn, Pháp đạt 14.076 tấn, Đức đạt 6.236 tấn và Anh đạt 3.246 tấn.
 
Nhập khẩu thép ống tiêu chuẩn của Mỹ trong tháng 7/2017 tăng
 
Thống kê sơ bộ của Bộ thương mại Mỹ cho biết, nhập khẩu thép cuộn của Mỹ trong tháng 7/2017 đạt 116.991 tấn, tăng 38,3% so với tháng trước đó, tăng mạnh 158,7% so với cùng tháng năm ngoái.
 
Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu thép cuộn của Mỹ trong tháng 7/2017 đạt 100,2 triệu USD, so với 74,9 triệu USD tháng trước đó, so với 41,4 triệu USD cùng tháng năm ngoái.
 
Nhập khẩu thép của Mỹ trong tháng 7/2017 giảm
 
Trong tháng 7/2017, nhập khẩu thép của Mỹ giảm so với tháng trước đó, nhưng nhập khẩu thép OCTG, thép ống dài, thép ống tiêu chuẩn và thép ống khác tăng đáng kể. Số liệu Bộ thương mại Mỹ cho biết, nhập khẩu thép OCTG đặc biệt cao, nhập khẩu trong tháng 7/2017 tăng 12,5%, lên 336.851 tấn, đạt kim ngạch cao nhất kể từ tháng 8/2015.
Trong 6 tháng đầu năm 2017, thép OCTG của Mỹ đạt 1,45 triệu tấn, cao hơn 406.488 tấn cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 7/2017, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và Đức đứng đầu 3 nước xuất khẩu thép sang Mỹ.
 
Nhập khẩu thép tấm của Mỹ trong tháng 7/2017 giảm
 
Thống kê của Bộ thương mại (DOC) cho biết, nước này sẽ cắt giảm nhập khẩu thép tấm trong tháng 7/2017 đạt 87.402 tấn, giảm 32,6% so với tháng trước đó, giảm 23,3% so với cùng tháng năm ngoái.
 
Trong khi đó, Mỹ cắt giảm kim ngạch nhập khẩu thép tấm đạt 60,9 triệu USD, tăng 13,3 triệu USD so với tháng trước đó, giảm 17,6 triệu USD so với cùng tháng năm ngoái.
 
Trong số đó, nhập khẩu thép tấm của Mỹ từ Ukraine trong tháng 7/2017 đạt 18.000 tấn, tiếp theo là Hàn Quốc, Canada, Mexico và Macedonia