Thống kê thương mại Mỹ cho biết, xuất khẩu thép phế liệu của Mỹ trong tháng 6/2017 đạt 1,299 triệu tấn, tăng 25,7% so với cùng tháng năm ngoái.

Xuất khẩu hợp kim fero của Mỹ trong tháng 6/2017 giảm

Thống kê của Bộ thương mại Mỹ cho biết, nhập khẩu hợp kim fero của Mỹ trong tháng 6/2017 đạt 132.237 tấn, giảm 22% so với tháng trước đó. Trong 6 tháng đầu năm 2017, nhập khẩu hợp kim fero của Mỹ đạt 859.057,5 tấn.

Đồng thời, xuất khẩu hợp kim fero của Mỹ trong tháng 6/2017 đạt 8.166,7 tấn, giảm 14% so với tháng trước đó. Trong 6 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu hợp kim fero của Mỹ đạt 59.156,1 tấn.

Xuất khẩu thép của Mỹ trong tháng 6/2017 giảm

Số liệu thống kê xuất khẩu của Mỹ cho biết, xuất khẩu thép của Mỹ trong tháng 6/2017 đạt 826.435 tấn, giảm 9,5% so với tháng trước đó, tăng 12,3% so với cùng tháng năm ngoái.

Đồng thời, xuất khẩu thép đạt 1,06 tỉ USD, so với 1,22 tỉ USD tháng trước đó, so với 941,3 triệu USD cùng tháng năm ngoái.

Xuất khẩu thép phế liệu của Mỹ trong tháng 6/2017 tăng

Ủy ban thương mại quốc tế Mỹ (USITC) cho biết, xuất khẩu thép phế liệu của Mỹ trong tháng 6/2017 đạt 1,3 triệu tấn, tăng 18,2% so với tháng trước đó, tăng 21,9% so với cùng tháng năm ngoái.

Trong tháng 6/2017, xuất khẩu thép phế liệu của Mỹ đạt 395,6 triệu USD, tăng 8,7% so với tháng trước đó, tăng 16,8% so với cùng tháng năm ngoái.
Xuất khẩu thép phế liệu của Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2017 tăng

Thống kê thương mại Mỹ cho biết, xuất khẩu thép phế liệu của Mỹ trong tháng 6/2017 đạt 1,299 triệu tấn, tăng 25,7% so với cùng tháng năm ngoái, tăng 18,2% so với tháng trước đó, mức cao nhất trong 10 tháng kể từ tháng 8/2016.

Trong số đó, xuất khẩu thép phế liệu của Mỹ sang Thổ Nhĩ Kỳ đạt 307.000 tấn, tăng 249,3% so với cùng tháng năm ngoái, tiếp theo là Mexico đạt 186.000 tấn, giảm 16,4% so với cùng tháng năm ngoái.

Xuất khẩu phế liệu nickel của Mỹ trong tháng 6/2017 giảm

Bộ thương mại Mỹ (DOC) cho biết, xuất khẩu phế liệu nickel của Mỹ trong tháng 6/2017 đạt 1.963 tấn, giảm 21% so với tháng trước đó.

Trong số đó, xuất khẩu phế liệu nickel của Mỹ sang Canada đạt 1.094 tấn, giảm 37,02% so với tháng trước đó, tiếp theo là Ấn Độ đạt 423,6 tấn, tăng 23% so với tháng trước đó, Thụy Điển đạt 112,8 tấn, tăng 17,3% so với tháng trước đó.
Xuất khẩu thép cuộn cán nóng của Mỹ trong tháng 7/2017 giảm

Thống kê cho biết, xuất khẩu thép tấm cán nóng của Mỹ trong tháng 6/2017 đạt 78.899 tấn, giảm 5,4% so với tháng trước đó, tăng 51,9% so với cùng tháng năm ngoái. Trong khi đó, xuất khẩu đạt 58,4 triệu USD, so với 54,1 triệu USD tháng trước đó, so với 36,9 triệu USD cùng tháng năm ngoái.

Giá xuất khẩu thép phế liệu H1 của Mỹ duy trì vững trong tuần này

Giá thép phế liệu H1 trung bình tại Mỹ đạt 288,5 USD/tấn hôm 14/8, không thay đổi so với tuần trước đó.

Theo khu vực, giá thép phế liệu H1 tại Pittsburgh sẽ ở mức 294,5 USD/tấn, giá thép phế liệu H1 tại Chicago sẽ ở mức 287,5 USD/tấn, tại Philadelphia sẽ ở mức 283,5 USD/tấn, cả 3 khu vực trên giá không thay đổi so với tuần trước đó.
Nguồn: VITIC/Bloomberg